Etiquetas

luns, 21 de maio de 2018

Tarefas 5º

MÉRCORES 23

CC SOCIAIS
- Investiga cal é a industria máis importante que hai na provincia da Coruña.
- Investiga cal é a Institución educativa máis importante de Santiago de Compostela.
CONTROL: Comunidades e provincias. A poboación (libro: páx. 56-57; libriño: páx. 34-37

martes, 8 de maio de 2018

Tarefas 5º

CC SOCIAIS

Martes 15 exame tema 3 (Libro + apuntamentos)


CC NATURAIS

PAra o Mercores 16, esquema da pax. 72
Para o Venres 18, Páx. 78 exercicios: 22,24,25,28, 29,30 e 31

mércores, 31 de xaneiro de 2018

Tarefas 5º

LINGUA GALEGA 
Para o venres 2 de febreiro, resumo no caderno do 1º capitulo de "Fred Quincalla, o nómade do mar".


CC NATURAIS
Para o luns 5 de febreiro, entregar folla de preguntas da materia estudada nas páx. 50 a 53.

xoves, 25 de xaneiro de 2018

Tarefas para 5º

Para o luns 29 de xaneiro:

LINGUA GALEGA
- Frases con acento diacrítico:
a/á , por /pór; cha /chá ; compre /cómpre; pola /póla; no /nó; presa /présa ; nos /nós; vos /vós, pe /pé

- Libro de lectura "Fred Quincalla: o nómade do mar". Rematar o primeiro capítulo, até a páx 32. Faremos preguntas sobre o que se leu até agora

luns, 27 de novembro de 2017

Tarefas 5º

CC SOCIAIS

Para mañá, subliñar páx. 108 e 109


LINGUA GALEGA


O venres 1 de decembro CONTROL Tema 3 (Carta formal e informal; Palabras polisémicas, Xénero e Numero dos Substantivos e Acentuación)

mércores, 22 de novembro de 2017

Tarefas 5º para o martes 28

CIENCIAS NATURAIS 

Volver a ler as páxinas 28 e 29 e subliñar o máis importante. Diferenciar claramente entre CADEAS e REDES alimentarias.

Tarefas 5º para o venres 24

LINGUA GALEGA

Escribe unha carta informal convidando a un amigo á túa festa de aniversario.