Etiquetas

luns, 27 de novembro de 2017

Tarefas 5º

CC SOCIAIS

Para mañá, subliñar páx. 108 e 109


LINGUA GALEGA


O venres 1 de decembro CONTROL Tema 3 (Carta formal e informal; Palabras polisémicas, Xénero e Numero dos Substantivos e Acentuación)

mércores, 22 de novembro de 2017

Tarefas 5º para o martes 28

CIENCIAS NATURAIS 

Volver a ler as páxinas 28 e 29 e subliñar o máis importante. Diferenciar claramente entre CADEAS e REDES alimentarias.

Tarefas 5º para o venres 24

LINGUA GALEGA

Escribe unha carta informal convidando a un amigo á túa festa de aniversario.luns, 13 de novembro de 2017

Tarefas 5º luns 13 novembro

CIENCIAS NATURAIS

Buscar o signifcado dos termos: ESPECIE, POBOACIÓN, COMUNIDADE, ECOSISTEMA. Só nos interesa a acepción relacionada coa Natureza (Seres vivos e Medio Físico)

venres, 3 de novembro de 2017

Tarefas 5º para o Luns

LINGUA GALEGA

Buscar palabras do dicionario relacionadas co Proxecto anual:
eira, capoeira, eido, corte, rego, sementar, chocar, legón, pita, xato, angazo

mércores, 25 de outubro de 2017

Tarefas 5º para o venres 27

LINGUA GALEGA

Exercicios 4 e 5 da páx. 34

Tarefas 5º

CC NATURAIS 

 Martes 31 de outubro 
CONTROL TEMA 1 AS PLANTAS